วันจันทร์ 21 มกราคม 2019
Breaking News
Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เริ่มเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 เม.ย. พ.ศ. 2485 โดยแยกออกจากโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยศาลาวัดม่วงศรีบ้านโนนม่วงเป็นห้องเรียน โดยมี นายไพบูลย์ พิมพา เป็นครูใหญ่คนแรก
ต่อมาราษฎรในหมู่บ้านโนนม่วงได้บริจาคที่ดินส่วนตัวให้ทางราชการเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2495 – 2496 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารไม้ ทรงปั้นหยาใต้ถุนสูงขนาด 3 ห้องเรียน 2 ห้องธุรกิจ วัสดุในการก่อสร้างได้จากราษฎรในหมู่บ้านทั้งหมดและท่านพระครูประสาธน์สารกิจเป็นผู้นำในการก่อสร้างโดยตลอด ไม่ได้ใช้งบจากทางราชการ เปิดทำการสอนได้ในปีการศึกษา 2496

timthumb